سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
درباره محصول- نگارش:
 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
معاونت آموزشی

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین

شماره تلفن های ضروری دانشکده ها برای پاسخگویی به کاربران

شماره تماس آموزش دانشكده ها(پیش شماره 066):
دانشكده پزشكي: 33120133
دانشكده دندانپزشكي: 33207828
دانشكده داروسازي: 33120239
دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد:  33120140
دانشكده بهداشت و تغذيه: 33412309
دانشكده پيراپزشكي: 33409971
دانشكده پرستاري اليگودرز: 43330478
دانشكده پرستاري بروجرد: 42507733
دانشكده پرستاري پلدختر: 32227963
مجتمع عالي سلامت دورود: 43235573
 

1399/10/14 00:00
كليات شيوه نامه برگزاري آزمون هاي برخط دانشگاه علوم پزشكي لرستان